Bel bij overlijden, dag & nacht: 0348-498129

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Ametista Uitvaartbegeleiding geleverde
producten en diensten.

Ametista Uitvaartbegeleiding gevestigd te Woerden is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Een hartelijke omarming en ondersteuning bij verdriet

Persoonsgegevens:
Ametista Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van het verzorgen van een uitvaart. Persoonsgegevens zijn zowel nodig van de overledene als opdrachtgever van de

Uitvaart:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Datum van overlijden
 • Plaats van overlijden
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • BSN nummer (voor aangifte doen van overlijden)
 • Soms kopie ID indien een uitvaartverzekering hierom vraagt

Bijzondere persoonsgegevens:
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ametista Uitvaartbegeleiding verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Gebruik van uw gegevens:
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Ametista Uitvaartbegeleiding dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden om:

 • regelen van de uitvaart
 • innen van uitvaartverzekeringen
 • afleveren van goederen en diensten

Regelgeving:
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ametista Uitvaartbegeleiding gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ametista Uitvaartbegeleiding zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Duur bewaren gegevens:
Ametista Uitvaartbegeleiding bewaart uw gegevens als volgt:
Fiscale gegevens; deze moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en families.
Dossier van de uitvaart; De dossiers bevatten waardevolle informatie over het verloop van de uitvaart. Van iedere uitvaart wordt een dossier op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.
Kopieën van ID bewijzen; Deze worden direct verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt. (bijvoorbeeld uitkering uitvaartverzekering)
Mailcommunicatie; Deze wordt tot 2 jaar terug bewaard.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Ametista Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden. Aan toeleveranciers worden slechts die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn en zij zullen deze gegevens ook conform de wetgeving behandelen. Te denken valt aan crematoria, begraafplaatsen en onze toeleveranciers van onder andere staatsievervoer, kisten en de drukker van rouwkaarten. Daarnaast worden de gegevens doorgeven aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden om zo de noodzakelijke akte van overlijden en verlof tot cremeren of begraven te ontvangen.

Website- Gebruik van cookies
Ametista uitvaartbegeleiding maakt enkel gebruik van cookies die zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging gegevens
Alleen de medewerkers van Ametista Uitvaartbegeleiding hebben toegang tot uw gegevens, welke slechts toegankelijk zijn middels met een wachtwoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek sturen per mail naar info@ametista.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via het mailadres info@ametista.nl of telefonisch via 0348 – 498129

Dit privacy statement is opgesteld te Woerden, mei 2018